JELENK Sp. Idrija
Lovska družina
JELENK Spodnja Idrija
Jelenk Sp. Idrija
JELENK Spodnja Idrija
LD Jelenk
Pojdi na vsebino
Obvestila


Situacija pri prostoživečih pticah
 
Aviarna influenca podtip H5N1 je bila konec decembra potrjena tudi pri prostoživečih pticah. Zaradi pojava HPAI pri prostoživečih pticah in glede na situacijo pri perutnini je DSNB sprejel ukrepe, ki veljajo za območje celotne Slovenije.

 
Ukrepi
 
Za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine veljajo na območju celotne Slovenije naslednji ukrepi:
  • zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
  • krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);
  • prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
  • prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah.
 
 
Priporočila za lovce in ornitologe
 
 
Lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočamo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.
 
Odsvetujemo odlov in označevanje vodnih ptic, ki ga opravljajo obročkovalci v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije oziroma da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.
 
Biovarnostni ukrepi:
  • uporaba rokavic za enkratno uporabo in razkuževanje rok pri rokovanju s pticami,
  • namakanje obleke pred pranjem v razkužilu (npr. Ecocid 1%) za najmanj 15 minut,
  • čiščenje in razkuževanje obutve.
 
Virus influence ostane na oblačilih in obutvi tudi več kot 24 ur in se lahko prenese na perutnino, ki je za virus zelo občutljiva. Virus lahko prenese na perutnino tudi pes, ki je bil na lovu na race mlakarice.


 

Ljublana 4.5.2021

Nagradni natečaj za izbiro fotografij prostoživečih živali

Lovska zveza Slovenije bo tudi za leto 2022 pripravila in  založila koledar s fotografijami prostoživečih živali. K sodelovanju na  javnem nagradnem natečaju, ki se zaključi 3. avgusta, vabljeni vsi, ki  se ukvarjate z naravoslovno fotografijo.

   
Po zaključku natečaja bo prispele fotografije pregledala komisija, ki  bo izbrala 13 najustreznejših sezonski fotografij prostoživečih živali,  ki bodo uvrščene v koledar Lovske zveze Slovenije za prihodnje leto.  Najboljše tri fotografije bodo nagrajene, preostale izbrane fotografije  za koledar bodo honorirane po ceniku Lovske zveze Slovenije. Ob  fotografijah bodo objavljena imena in priimki avtorjev.
   
Podrobnosti o natečaju so objavljene v majski številki Lovca.
Spodnja Idrija: 27.04.2021

V zavihku vstop za člane pod LD JELENK in OBVESTILA  je vabilo glede izvedba preizkusa lovskega orožja ter najavo predvidenega datuma izvedbe Občnega zbora LD Jelenk, če bodo epimediološke razmere konec maja to dopuščale.
 
Glede na omejitve in priporočila v zvezi z epidemijo COVID19 se prosim držite predvidenega datuma in ure izvedbe preizkusa lovskega orožja.

Tajnik LD Jelenk
 
Peter Boškin


Ljubljana: 12.04.2021

Namenite del dohodnine za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici

Pred nami je zahteven projekt gradnje Nacionalnega lovskega centra,  ki bo terjal veliko dela in sredstev, zato smo se odločili, da  v ta  namen začnemo zbirati tudi donacije.
   
LZS je upravičenka do donacije dohodnine, ki ji davčni zavezanci v  skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namenijo do 1 % dohodnine,  odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Ta donacija za  davčnega upravičenca ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za  dohodnino, ki jo moramo plačati.
   
Sredstva se bodo namensko zbirala le in zgolj za gradnjo  Nacionalnega lovskega centra. O zbranih sredstvih vas bomo redno  obveščali tako na spletni strani LZS kot v letnem poročilu o delu LZS.

Obrazec za oddajo del dohodnine je na tej povezavi:Nazaj na vsebino